Newsletter header

Hirtshals Fjernvarme A.m.b.a     Sindal Varmeforsyning A.m.b.a.     Hjørring Varmeforsyning     Bindslev Fjernvarme A.m.b.a.     Løkkensvejens Kraftvarmeværk A.m.b.a.     Lørslev Fjernvarmeforsyning A.m.b.a.


Lovgivning

Energispareselskabet Vendsyssel A/S' arbejde med at indhente og indberette energibesparelser til Energistyrelsen er underlagt kravene i "Aftale af den 16. december 2016 om net- og distributionsselskabernes energispareindsats mellem energi-, forsynings- og klimaministeren og net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie". Aftalen kan læses i sin fulde længde her

Se også www.energisparesiden.dk

Vi er derfor forpligtet til at oplyse følgende:

At når man indgår en aftale med Energispareselskabet Vendsyssel A/S om overdragelse af planlagte energibesparelser, accepterer man samtidig at være underlagt Energistyrelsens krav og påbud iht. Energiselskabernes Energispareindsats.

At Energispareselskabet Vendsyssel A/S på vegne af de deltagende forsyningsselskaber har erhvervet retten til at indberette energibesparelserne til Energistyrelsen. Energibesparelserne kan derfor ikke overdrages eller sælges til anden side.

At materialerne og/eller arbejdet i forbindelse med energibesparelserne ikke må være bestilt eller igangsat, inden aftalens indgåelse.

At Energistyrelsen i forbindelse med en stikprøve eller lignende skal have adgang til at kontrollere, om energibesparelserne faktisk er gennemført på adressen, som det er beskrevet i dokumentationen.

At persondata, f.eks. navn og adresse, vil blive sammenkørt i et fælles register med data fra alle energisparesager i Danmark, med henblik på at identificere eventuelt dobbeltregistrering af energibesparelser. Dataene indhentes i henhold til persondataforordningen.


Siden blev udskrevet fra: http://www.energisparv.dk/energibesparelser/lovgivning/ Udskrevet kl. 01:26 - søndag d. 09. december 2018